a>

HARP AKADEMンLERン MワZE BンNASI

Sergi salonu ileri (Alpan duvar ve tavan, zel ahap sergi elemanlar, ahap deme, sergi aydnlatma, kamera ve ge輅 sistemleri, dijital ortamda sergileme, seslendirme ve grnt sistemleri, gazl yangn sndrme sistemi ve tarihi objelerin sergilenmesi) d ve i cephe boya ileri, mevcut sergi salonunun g輙endirme 軋lmalar yaplmtr.

  • ンveren:Beikta Belediyesi / Fen ンleri
  • Tarih:2007
  • Kategori:Kltrel / Mimari Uygulama