a>

MERンヌ APARTMANI

Gztepe tren yolu ile Badat caddesi arasnda Bestekar Ziya sokak 396 ada 3 parselde %50 ortak olarak yaptmz kat karl iimiz 24 daireden 12 ayda teslim edilmitir. Kiilerin istek ve talepleri dorultusunda, ihtiya duyulan fonksiyonlarda (konut) en konforlu tasarmlarla iin projesinden uygulamasna kadar partnerlerimize yardmc olmaktayz.

  • ンveren:Kentsel Dnm
  • Tarih:2016
  • Kategori:Konut / Uygulama