a>

KADンR HAS ワNンVERSンTESン KONFERANS SALONU

Kadir Has ワniversitesi Kamps i軻risinde bulunan eski ktphane biriminin Konferans Salonu olarak yeniden kullanm i輅n neri projeleridir.

  • ンveren:TURES
  • Tarih:2014
  • Kategori:Kltr / Konsept