a>

RUS KONSOLOSLUミU

ンstanbul Rus Konsolosluu binas rlve ve restitsyon projelerinin hazrlanmas iidir. Yapnn Rlve ve Restitsyon projeleri Trkiye Cumhuriyeti Kltr ve Turizm Bakanl ンstanbul III numaral Kltr ve Tabiat Koruma Blge Kurulunun 07.06.2006 gn ve 1721 sayl kararyla onaylanmtr.

  • ンveren:Rus Konsolosluu
  • Tarih:2006
  • Kategori:Eski Eser / Kamusal / Uygulama